سایر پروژه ها

شرکت ارشیا در راستای توسعه توانمندیهای خود اقدام به تدوین دانش فنی و تولید قطعات و تجهیزات متنوعی کرده و نیاز بسیاری از مجموعه های نیروگاهی را برطرف نموده است. ساخت منیفولد گاز توربین GE-F9T، رگلاتور والو سمپلینگ بخار، تله بخار (Steam Trap) ، چک والو سوخت واحدهای GE-F9 ، فوم چمبر مخازن سوخت نیروگاهی ، اسکرپر وینگ مخازن نمک دریا و موارد بسیاری دیگر مثالهایی از این دست هستند. در اجرای این پروژه ها همواره هدف اصلی تدوین دانش فنی بوده و صرفا به مهندسی معکوس اکتفا نشده است. هم اکنون شرکت ارشیا درحال تکمیل مراحل ساخت دستگاه تست سرووالوها می باشد.