بازسازی و تعمیر

شرکت ارشیا پس از تست و ردیف چینی سوخت پاش توربینهای GE-F9 که برای اولین بار در کشور انجام شد، اکنون آمادگی بازسازی و تعمیر این سوخت پاشها را دارد. سوخت پاش توربینهای GE-F9 دارای مکانیزم خاصی هست که باعث می شود بازسازی آن مستلزم دقتهای ویژه ای باشد.