تاریخچه

شرکت دانش بنیان ارشیا در سال 1388 براساس اعتقاد عملی به فعالیتهای صنعتی مبتنی بر فناوری روز دنیا تاسیس گردید. اعتقاد راسخ موسسین شرکت برآن است که استفاده ازخردجمعی و هم افزایی توان متخصصان داخلی، بهترین راه برای دستیابی به قله های رفیع تولید و عرضه خدمات دانش بنیان درکشور است.