ساخت و تولید

بعد از انجام موفقیت آمیز بازسازی و تعمیر سوخت پاشها، بخش مهندسی شرکت اقدام به تدوین دانش فنی ساخت این قطعات نمود. در این مرحله برای کلیه قطعات شناسنامه فنی تهیه شد و در نهایت طرح تولید به همراه طرح پایش این قطعه حساس، در قالب یک کتابچه فنی تدوین گردید. برای هر مرحله تولید فیکسچرها و گیجهایی ساخته شد و نهایتا سوخت پاش ساخته شده با دستگاه تست گردید. شرکت ارشیا هم اکنون آمادگی تحویل این قطعه حساس را دارد و قادر است کارکرد لنسهای گازوییل را تا 33000 ساعت گارانتی نماید.