اسکروها

شرکت ارشیا از سال 1390 اقدام به مهندسی معکوس و تدوین دانش فنی اسکروهای پمپ سوخت مایع توربینهای GE-F9 نمود. پس از مطالعات گسترده و شبیه سازیهای مختلف، این شرکت به دانش طراحی مقطع اسکروهای دوتایی دست یافت. حاصل این امر ارائه مقاله ای در مورد طراحی شفت جفت اسکرو برای سیالهای دو جزئی (مانند گازوئیل و مازوت) در همایش اصنا در شیراز در سال 91 بود. در سال 92 یک جفت اسکرو برای نیروگاه سیکل ترکیبی رجایی ساخته شد که از مهرماه همان سال درحال کار می باشد. در سال 93 نیز برای نیروگاه های مختلف اقدام به ساخت و بازسازی شافت اسکرو شده است. درحال حاضر یک مجموعه کامل پمپ اسکروی دوتایی مربوط به توربینهای گازی GE-F9 آماده تحویل به مشتریان عزیز می باشد.