ساخت منیفولد گاز توربین GE-F9

یک عدد منیفولد گاز واحد GE-F9 به سفارش نیروگاه آبادان توسط شرکت دانش بنیان ارشیا ساخته و تحویل کارفرمای محترم گردید.
این منیفولد، چهارده ضلعی منتظمی بوده که دارای یک ورودی 5 اینچ و چهارده عدد خروجی 2 اینچ می باشد. از آنجا که سیال با فشار 20 بار در داخل لوله در گردش است، لذا یکنواختی خم ها به جهت جلوگیری از بالا رفتن شدت توربولانسی و ایجاد جریان برگشتی در لوله، و همچنین اطمینان از عدم وجود عیوب در جوش، بسیار حائز اهمیت می باشد. به جهت جلوگیری از عیوب خم در لوله، دستگاهی ساخته شد تا بتوان خم با زاویه مشخص و در شرایط کنترل شده اعمال نمود. همچنین به جهت اطمینان از اتصالات، تستهای غیرمخرب در محلهای جوشکاری شده انجام گردید.
این شرکت آمادگی پذیرش سفارش منیفولد گاز را دارد.