ساخت مجموعه کامل سوخت پاش مایع توربین های V94.2 (اسپایدر و نازل دیفیوژن)