ماموریت

معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری در شهریورماه سال 1393 شرکت ارشیا را در سه حوزه پیشرفته به عنوان شرکت دانش بنیان معرفی نموده است :

1- پمپها و کمپرسورهای اسکرو

2- سوخت پاش توربینها

3- بازسازی پره ها و قطعات داغ توربینها

رشد شتابان علم و توسعه روزافزون فناوری از یکسو و برنامه کلان کشور جهت تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه از سوی دیگر سبب شده تا شرکت دانش بنیان ارشیا همسو با افق 1404، عزم خود را برای تبدیل شدن به قدرت بلامنازع در سه حوزه فعالیت اصلی خود جزم کند تا علاوه بر بازار داخلی سهم قابل توجهی از بازار منطقه و حتی اروپا را به خود اختصاص دهد. برای نیل به این مهم، در هر حوزه خاص، برنامه راهبردی ویژه ای تدوین شده و درحال اجراست. به تدریج و با پیشرفت این برنامه ها، شرکت دانش بنیان ارشیا به عنوان نامی شناخته شده در بین صنایع پیشرفته منطقه حضور فعال خواهد داشت.

♦ درقالب نخستین برنامه راهبردی، دانش بنیادین تولید اسکروها تدوین گردیده و براساس آن، نسل دوم دستگاههای تولید اسکروها طراحی و ساخته شده است. به علاوه دانش فنی تولید پوسته اصلی پمپ نیز تدوین و اجرایی شده است. طی این برنامه شرکت ارشیا به شرکتی با قابلیت طراحی و تولید هر نوع اسکرو براساس نیاز مشتری تبدیل خواهد شد.

♦♦ برنامه راهبردی دوم ارشیا به مقوله ساخت و تست و ردیف چینی سوخت پاش توربینهای گازی اختصاص دارد. پس از تجربه موفق ساخت و تست سوخت پاش توربینهای V94.2، نسل دوم تجهیزات ساخت، تست و ردیف چینی سوخت پاشها طراحی شده و طی برنامه راهبردی دوم شرکت ارشیا ساخته می شود. براین اساس شرکت ارشیا به یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه سوخت پاشها در منطقه خاورمیانه تبدیل خواهد شد.

♦♦♦ در حوزه بازسازی سوپرآلیاژها و قطعات داغ توربینها نیز با توجه به ضعف بنیه علمی کشور، تمرکز شرکت ارشیا بر تدوین دانش پایه و آکادمیک سوپرآلیاژها و اجرای بازسازی پره ها و قطعات داغ توربینها با جدیدترین روشها و تجهیزات پیشرفته می باشد. برهمین اساس و در قالب سومین برنامه راهبردی شرکت، تجهیزات پیشرفته ترمیم و جوشکاری خاص پره ها خریداری خواهد شد که شرکت ارشیا را قادر به بازسازی پره های انجماد جهت دار و حتی تک کریستال می نماید. به علاوه پس از طراحی کوره اتمسفر محافظ ، نسبت به جذب منابع مالی جهت ساخت آن به منظور بازسازی اتاق احتراق توربینهای بزرگ اقدام می شود. ایجاد تغییر بنیادین در رویکرد صنایع داخلی به سوپرآلیاژها و مقوله بازسازی و ترمیم پره ها و قطعات داغ توربینها در قالب همین برنامه راهبردی در شرکت ارشیا اجرا می شود.