دنده تایمینگ

دنده تایمینگ یا دنده های جناغی دو قطعه بسیار حساس از مجموعه پمپ اسکرو هستند. درحقیقت زمان بندی چرخش اسکروها تنها به وسیله این دنده ها تنظیم می شود. این دنده ها از نوع دو مارپیچ (Double Helical) می باشند. این دنده ها برای سرعتهای پایین و در مواردی به کار می روند که جابجایی محوری در شافت وجود نداشته باشد. تقسیم نیروها در این دنده ها از هرگونه حرکت محوری شافت جلوگیری می کند.
ساخت این دنده ها نیازمند دقتهای بسیار بالا و فرایندهای تمام کاری دقیق است. شرکت ارشیا برای کامل کردن فرآیند ساخت پمپ اسکرو دوتایی وارن، اقدام به مهندسی معکوس و ساخت این دنده ها نموده است.