بازسازی و تعمیر

پس از انجام موفقیت آمیز تست و ردیف چینی سوخت پاش توربینهای MHI 701D، شرکت ارشیا اقدام به مهندسی معکوس این سوخت پاشها نمود. این امر به این نیت صورت گرفت که امکان بازسازی و تعویض قطعات این نوع سوخت پاشها فراهم شود. هم اکنون شرکت ارشیا با داشتن دانش فنی سوخت پاش توربینهای MHI 701D، امکان بازسازی و تعمیر بخشهای آسیب دیده این سوخت پاشها را دارد.