تست و ردیف چینی

در سال 1392 شرکت ارشیا با به روزکردن نرم افزار دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاشها، امکان تست و ردیف چینی سوخت پاش مایع توربینهای GE-F9 را فراهم آورد. برای این کار که نخستین بار در کشور انجام می شد، نیاز به پارامترهای احتراقی توربین GE-F9 بود که با تلاش متخصصان شرکت و مساعدت برخی نیروگاه ها به انجام رسید. مرحله بعد افزودن یک الگوریتم جدید به دستگاه بود که بتواند ردیف چینی را بدون تقسیم کردن به دو دسته مساوی انجام دهد.