تست و ردیف چینی

شرکت ارشیا در ابتدای سال 93 برای تکمیل طرح توسعه دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاش توربینها گازی، اقدام به تدوین نسخه جدید نرم افزار دستگاه برای تست و ردیف چینی سوخت پاش توربینهای MHI 701D کرد. با بررسی اطلاعات فنی موجود در مورد این قطعات، بهره گیری از تجربه مهندسان بهره برداری نیروگاه ها و نیز تجربه ارزشمند به دست آمده از تست و ردیف چینی سوخت پاش واحدهای گازی دیگر، عملیات تدوین نسخه جدید نرم افزاری دستگاه آغاز گردید.

با تکمیل برنامه نویسی، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق نیز برای شرایط جدید انجام شد و نهایتا شرکت ارشیا موفق به تست و ردیف چینی سوخت پاش واحدهای MHI 701D برای اولین بار در خاور میانه شد.