V94.2

یکی از سه محور اصلی فعالیت شرکت ارشیا بازسازی قطعات داغ است. با وجود سابقه ای که شرکت ارشیا در زمینه بازسازی قطعات داغ توربینهای مختلف داشته، هم اکنون امکان بازسازی قطعات داغ واحدهای V94.2 در شرکت فراهم شده است. برای حضور جدی تر در این عرصه، شرکت ارشیا اقدام به جمع آوری اطلاعات و مستندات متنوعی در مورد این قطعات کرده و دستورالعملهای مناسبی برای بازسازی تدوین نموده است.
واگذاری داوری در مورد علت تخریب پیش از موعد در نازل ردیف اول و دوم بازسازی شده نیروگاه شیروان از سوی دفتر محترم فنی تولید برق خراسان، شاهدی است بر اعتبار علمی شرکت ارشیا در زمینه بازسازی قطعات داغ. در این پروژه نمونه ای از قطعات آسیب دیده به صورت غیرمخرب بررسی و علت دقیق تخریب پیش از موعد مشخص گردید. همچنین پروژه امکان سنجی بازسازی Mixing Chamber با ساعت کارکرد بالای 100 هزار ساعت نیز در شرکت ارشیا انجام شده و تحویل نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان گردیده است.