پوسته

شرکت ارشیا با بررسی چندین پوسته از پمپهای اسکرو وارن (از نیروگاه های مختلف) و با استفاده از روشهای پیشرفته مهندسی معکوس، اقدام به تدوین دانش فنی و ساخت مجموعه کامل پوسته این پمپها نموده است که در نمایشگاه اصنا در آذرماه 1393 در کرمان به نمایش در آمد. برای تولید این مجموعه از روشهای پیشرفته اندازه برداری، مدلسازی کامپیوتری، شبیه سازی ریخته گری، مدلسازی و ریخته گری استفاده شده است. همچنین تجهیزات مناسب و دقیقی جهت ماشینکاری این مجموعه استفاده شده است. صافی سطح داخلی پوسته به اندازه ای است که فاصله آن با شافتهای اسکرو درحدود 3 صدم میلیمتر می باشد.