GE-F9

بازسازی قطعات داغ توربینهای GE-F9 یکی دیگر از پروژه های موفق اجرا شده در شرکت ارشیا می باشد. در این راستا پره ثابت ردیف سوم نیروگاه شهید رجایی، محفظه های احتراق (لاینر) همین نیروگاه و نیز لاینرهای نیروگاه سیکل ترکیبی نیشابور در شرکت ارشیا بازسازی شده و هم اکنون در نیروگاه های مذکور در حال کار می باشند.

همچنین شرکت ارشیا مقالات متعددی در زمینه بازسازی قطعات داغ توربینهای GE-F9 در همایشهای مختلف ارائه کرده است. علاوه بر مستندات کاربردی در این زمینه، دستورالعملهای متعددی برای بازسازی قطعات داغ توربینهای GE-F9 تدوین شده و از آنها برای اجرای هرچه بهتر بازسازی استفاده می شود.