سوخت پاش توربین ها

فرآیند احتراق در توربینها ازطریق قطعه حساس و مهمی به نام سوخت پاش انجام می شود. شرکت ارشیا از اواسط سال 1389 با هدایت و حمایت بی دریغ جناب آقای مهندس قربان پناه تحقیقات گسترده ای را در زمینه سوخت پاشها و تدوین دانش آکادمیک احتراق آغازکرد. پس از تهیه نمونه ای از سوخت پاش مایع توربین V94.2، ضمن تدوین دانش فنی ساخت لنس، مطالعات مربوط به سوخت پاشها وارد فاز عملی گردید. با تکمیل مطالعات، طراحی مفهومی و محاسبات عملیاتی دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاش توربینهای گازی طی 9 ماه فعالیت تیمهای تخصصی مختلف به اتمام رسید. عملیات ساخت مجموعه کامل دستگاه در یک دوره 6 ماهه انجام شد و درنهایت دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاش مایع توربینهای گازی در سال 1391 به بهره برداری رسید. درهمان سال اولین ست لنسهای گازوییل نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تست و ردیف چینی شد که نتیجه آن کاهش اختلاف دمای اتاق احتراق توربین بود. درسال 1392 عملیات بازسازی یک ست کامل سوخت پاش مایع توربین V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون با موفقیت انجام شد. از نیمه دوم سال 1392 با ارتقاء دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاشها، امکان تست سوخت پاش مایع توربینهای MHI و GE-F9 فراهم گردید. درسال 1393 پس از اتمام عملیات طراحی و ساخت فیکسچرهای مربوط به ساخت لنسهای گازوییل V94.2، فرآیند تولید لنسهای مزبور انجام شد. هم اکنون نسل دوم دستگاه تست و ردیف چینی سوخت پاش مایع انواع توربینها درحال ساخت می باشد.